Badanläggningen byggs i Snurrom, men hur ska den driftas?

Splittring mellan blocken, splittring inom partiet, ändå blev det en stor majoritet i fullmäktige för att placera den nya simhallen norr om Kalmar. Och det blir en 50-meters bassäng.

Det står nu klart att placeringen sker i Snurrom. Trots splittringar inom block och parti. Men hur ska den driftas och finansieras?

Traditionellt sett har simhallar drivits i kommunal regi, men alltfler ser över driften. Precis som inom andra områden bör man därför förhålla sig till vad som är kommunens kärnverksamhet och titta på alternativ till drift i egen regi. Annars riskerar vi hamna i en underfinansierad lösning som lägger saltad nota i skattebetalarnas knä. Om detta har Moderaterna i Kalmar tidigare tagit ställning, men nu är frågan lagd åt sidan till förmån för skrämmande konsensus.

Oavsett rädsla för överklaganden kring anläggningens placering, så finns det anledning att tala klarspråk kring drift och finansiering. Särskilt ifall en kommunalt driftat badanläggning sätter stopp för andra investeringar, så som inomhushallar, där både skolidrott och föreningsverksamhet kan husera.

Källa: Badanläggningen byggs i Snurrom

%d bloggare gillar detta: