Skola på Brofästet – akt 2: Varför?

Rapportering kring planering av storskola på Brofästet i Kalmar är saklig. Vi kan i lokala medier mer eller mindre läsa ordagranna referat från politiker och tjänstemän. Allt förpackat i ett oförargligt konsensuselitistiskt format. För är du emot en storskola så är du emot vad som är bäst för Kalmar.

Vad jag är FÖR är väl använda skattemedel som möjliggör en kvalitativ skolgång för mina barn. Det handlar mindre om säker skolväg och mer om social trygghet. Mest handlar det om kvalitativt lärande och vad som gör att mina barn studsar upp glada på morgonen och vill skynda sig till skolan. För där blir de sedda. Där släcks törsten och drömmar tänds. Just för att de känner att de växer i och utanför klassrummet.

Därför blir jag aningen besviken när lokala medier missar den klassiska och kanske viktigaste av journalistikens fem frågeställningar – Varför? Det var våren 1995 när jag den sista terminen, på den då treåriga Kulturvetarlinjen i Linköping, gjorde yrkespraktik på tidningen Östra Småland som Janne G kallade mig till sig och gjorde denna frågeställning väldigt klar för mig. Förutom de nödvändiga Vad? När? Var? Vem? så var det just Varför? som gjorde ett knäck granskande. Det var den avgörande skillnaden mellan granskning och rapportering fick jag lära mig efter en handfull tama texter.

Så VARFÖR denna planering av storskola på Brofästet?
Jag kan resonera kring några orsaker varav den sista tyvärr är otrolig men rolig:

 1. Kifab står med tomma lokaler efter LNUs utflyttning och Sodexo lämnar. Nya hyresgäster är svåra att ragga. Det kommunägda bolaget når inte sin budget.
  Min lösning: – sälj det som inte lönar sig för att förhindra merkostnader.
 2. Elevkullarna ökar och det blir trångt på flera skolor. Om ett par år är det för trångbott i befintliga lokaler.
  Min lösning: – ställ dit en barack och ta bort den när kullarna minskar om ett par år. Ingen gillar en barack, men det funkar.
 3. Skolresultaten i Kalmar kommun går ned så kraftigt och vi behöver göra ett omtag. Bästa lösningen är att föra samman så många elever som möjligt på en liten yta och rekrytera de vassaste, men dyraste, pedagoger som går att uppbringa i det här landet. Därför måste vi hitta skalfördelar.
  Min lösning: – höj lönerna och de bästa pedagogerna stannar och nya kommer.
 4. Kalmar måste få ihop Nord och Syd. Segregeringen är uppenbar. ”Söder om järnvägen” kan inte leva i en skyddad verkstad längre utan måste bli en del av nya Kalmar.
  Min lösning: – flytta kommunkontoret till Brofästet och lägg ett nytt högstadium på Kvarnholmen. Marginellt längre för elever från Norr och mycket mer hemtamt för dem söder om järnvägen som ogärna åker längre norrut än Ben & Jerrys på Larmtorget.
%d bloggare gillar detta: